Aspecte planetare natale

Ce inseamna si cum le interpretam

Un aspect sau o relaţie planetară indică o distanţă unghiulară între două astre, ceea ce subînţelege o relaţie particulară între ele; dar nu orice distanţă unghiulară este considerată ca un aspect. Unele relaţii planetare (aspecte) sunt numite „majore” şi altele „minore”.

Aspectele majore sunt cele ce au o acţiune foarte semnificativă. Aspectele minore au o influenţă mai restrânsă. În principiu, pe o hartă a cerului se trasează numai aspectele majore, aspectele minore fiind reţinute în aspectarium.

De reţinut faptul că planetele sunt în relaţie toate, unele cu altele în sistemul nostru solar, dar numai anumite distanţe unghiulare sunt faze particulare ale relaţiilor planetare pe care le interpretăm în astrologie. În practica interpretării, considerăm două tipuri de aspecte: conciliatoare (armonice) sau dinamice (disonante). Aspectul conciliator reprezintă două energii planetare mergând în acelaşi sens. Aspectul dinamic reprezintă două energii planetare mergând în sens opus.

Planetele sunt ca nişte actori ce joacă un rol, după semnul în care acestea se găsesc, pe o scenă dată, după casa pe care ele o ocupă. Aspectele arată cum îşi va juca rolul o anume planetă. Ele indică, de asemenea, partenerul sau partenerii săi.

Conjuncţia (unghi de 0°, orb 8°) este un aspect major ce poate fi armonic sau disonant.

Cuvinte-cheie: fuziunea, amestecul a două energii, asocierea principiilor, accentuarea, întâlnirea, interacţiunea a două energii vitale, acţiunea, proiecţia de sine.

Dodectil / semisextil (unghi de 30°, orb 2°) este aspect minor dinamic.

Cuvinte-cheie: concretizare, materializare, realizare, activitate funcţională, capacitate constructivă.

Novil (unghi de 40°, orb 2°) este aspect minor conciliator.

Cuvinte-cheie: creaţie, eliberare, mântuire, realizare spirituală, eul superior.

Octil / semicareu (unghi de 45°, orb 2°) este aspect minor dinamic.

Cuvinte-cheie: victorie asupra inerţiei, conştientizare, mutaţie, epurare, distrugere în vederea unei reconstrucţii, a unei noi organizări, a unui nou echilibru.

Sextil (unghi de 60°, orb 4°) este aspect major conciliator.

Cuvinte-cheie: expresie de sine, oportunitate, comunicaţie, schimb, atracţie, curiozitate, vibraţie, susţinere, flexibilitate, cooperare.

Quintil (unghi de 72°, orb 2°) este aspect minor conciliator.

Cuvinte-cheie: creaţie, inspiraţie, talent, simţ artistic, expresie de sine, super-conştient, evoluţie.

Careu / cuadratură (unghi de 90°, orb 8°) este aspect major dinamic.

Cuvinte-cheie: tensiune, conflict, construcţie, efort, dinamism, hotărâre, punct turnant, acţiune, ruptură, structură.

Trigon / triunghi (unghi de 120°, orb 8°) este aspect major conciliant.

Cuvinte-cheie: realizare, creaţie, evoluţie, capacitate de expresie, inspiraţie, idealism, pasivitate, armonie, facilitate, achiziţie, potenţial, bucuria de a trăi.

Trioctil (unghi de 135°, orb 2°) este aspect minor dinamic.

Cuvinte-cheie: transformare, creștere spirituală, tensiune cu rol constructiv, experiențe penibile și dificultăți necesare.

Inconjuncţie (unghi 150°, orb 2°) este aspect minor dinamic.

Cuvinte-cheie: interdicţie, fobie, karma, repunerea ordinii, analiză, inhibiţie, ajustare, reorganizare, boală psihosomatică.

Opoziţie (unghi 180°, orb 8°) este aspect major dinamic.

Cuvinte-cheie: opoziţie, complementaritate, echilibru, dezechilibru, dualitate, instabilitate, cooperare, conflict, faţă în faţă, uniune, cuplu, limite, lipsă, separare, diviziune, asociere, înţelegere, diferenţă.